O mnie

Previous
Next


DR N. MED.

Maciej Gawęcki


Dr n. med. Maciej Gawęcki jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku z 1994 roku. Pięć lat później został stypendystą Europejskiego Towarzystwa Okulistycznego w szpitalu Moorfields w Londynie na Oddziale Strabologicznym. Specjalizację II stopnia w okulistyce uzyskał w 2001 roku. W tym samym roku obronił też pracę doktorską: "Niedowidzenie bez zeza w badaniach klinicznych”. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1995 roku w Katedrze i Klinice Chorób Oczu Akademii Medycznej w Gdańsku. Od 2002 do 2006 roku był zastępcą ordynatora w Oddziale Okulistycznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, a od 2007 roku jest ordynatorem Oddziału Okulistycznego Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach. 
Od dnia 01.10.2014 r. objął stanowisko konsultanta wojewódzkiego wojewody pomorskiego w dziedzinie okulistyki.

Równolegle z pracą kliniczną dr Gawęcki założył w 1998 roku własną praktykę lekarską, którą rozwinął w ciągu kilkunastu lat w prężnie działającą Przychodnię Okulistyczną Dobry Wzrok, z siedzibą główną w Gdańsku i dwoma filiami: w Pucku i Kielnie.

Zajmuje się chirurgią okulistyczną, specjalizując się w operacjach zeza i zaćmy. W chirurgii zeza u dorosłych stosuje metodę szwów regulowanych.

Dr Maciej Gawęcki specjalizuje się również w obrazowej diagnostyce okulistycznej, zwłaszcza w angiografii fluoresceinowej i indocyjaninowej oraz optycznej koherentnej tomografii (OCT).

Szczególną uwagę poświęca zagadnieniom opieki okulistycznej nad pacjentem cukrzycowym oraz pacjentem ze zwyrodnieniem plamki żółtej (AMD).

Jest autorem wielu publikacji dotyczących leczenia chorób oczu, których wykaz można znaleźć tutaj: klik .